> سایر مستندات مربوط به استانداردها

در این بخش سعی شده است تا دسترسی سریع به نشان ها و لوگوهای ارگانیک مرتبط با حوزه های خدمات‌رسانی شرکت بازرسی پارس گواه (PARC Cert. Co) در کشاورزی ارگانیک و همچنین مستندات استانداردهای الزامی برای نهادهای بازرسی -گواهی کنندهبه صورت متمرکز در اختیار بازدیدکنندگان محترم قرار گیرد .
خواهشمند است تا هرگونه سوال و توضیحات بیشتر را از طریق صفحه "تماس با ما" در میان گذارید.