> کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک تعاریف عمومی یا تخصصی متفاوتی را دارد ولی محصولات تولیدشده حاصل از کشاورزی ارگانیک ، محصولاتی می باشند که تولید ، فرآوری، بسته بندی ، نگهداری، حمل و نقل و عرضه آنها تحت كنترل ، بازرسی و گواهی مطابق با يكی از استانداردهای معتبر ارگانیک در سطح ملی یا بين المللي صورت گرفته باشد. در تولید محصولات ارگانيكشاخص هاي  زیست محیطی، بهداشتي، اجتماعي و ايمني رعایت شده است .این محصولات دارای کیفیت ، طعم طبیعی و فاقد هر گونه باقیمانده مواد شیمیایی مصنوعی و یا عناصر ، فلزات و مواد مضر هستند .
خدمات رسانی در حوزه ارگانیک تخصص اصلی شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) می باشد و این شرکت طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور‌گواهی‌نامه را براساس استانداردها و قوانین ارگانیک در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم نموده است.