خدمات

مجموعه خدمات شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) به دو بخش ملی و بین المللی تقسیم‌بندی می شود.
در شرایط موجود بواسطه مصرف مواد غذاییِ دارای باقیمانده سموم دفع آفات نباتی (بیشتر از حدمجاز تعیین شده) ، سلامتی بسیاری از مصرف کنندگان بطور روزمره و جدی در حال تهدید است . به همین دلیل دسته‌بندی و نام‌گذاری محصولات به ارگانیک ، سالم و طبیعی شاید کمی به درک موضوع و یافتن راه حل کمک کند ، با اینکه شاید این مطالب گاهاً نتواند نقطه نظر برخی از اساتید را جلب کند.
نکته مهم و متفاوت از سایرین در رابطه با ارئه خدمات ملی و بین المللی توسط گروه پارس گواه ، امکان ارائه این خدمات بطور موازی-همزمان در راستای کاهش در هزینه ها و زمان بندی مورد نیاز برای دریافت دو یا چند خدمت و گواهی‌نامه در قالب بازرسی مشترک می باشد. در این رابطه و با توجه به اعتبار بین‌المللی و امکانات موجود ، برخی از شرکتهای بازرسی بین المللی نیز در قالب "شرکت بازرسی همکار" از خدمات و  پتانسیل شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) استفاده می نمایند.
شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) طیف وسیعی ازخدمات کنترل ، بازرسی و صدور گواهی‌نامه براساس استانداردها و قوانین معتبر ملی و بین‌المللی برای کلیه محصولات ارگانیک ، محصولات سالم (عملیات خوب کشاورزی) و محصولات طبیعی را فراهم نموده است.
خواهشمند است تا هرگونه درخواست خدمات را از طریق صفحه "تماس با ما" در میان گذارید تا شرایط مورد نیاز براساس مراحل "فرآیند ارائه خدمات" سریعا" مهیا شود .