> گواهینامه ها و مجوزها

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در سطوح ملی و بین المللی دارای گواهینامه ها و مجوزهای معتبر در امر بازرسی و گواهی محصولات ارگانیک-سالم می باشد.
با توجه به امکان حضور یا فعالیت برخی گروه ها که صرفا" با ادعاهای واهی و بدون داشتن هرگونه تخصص یا گواهینامه/مجوز مدعی ارائه خدمات بازرسی یا حتی صدور گواهینامه می باشند ، براین‌اساس شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) در راستای شفاف سازی، رعایت قوانین و احترام به حقوق کلیه متقاضیان دریافت خدمات ، خواهشمند است تا هرگونه سوال و نگرانی ممکن را از طریق صفحه "تماس با ما" در میان گذارید. مطمئنا" هرگونه نظرات ، پیشنهادات و شکایات ارسالی از طریق سیستم مدیریت کیفیت شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) ثبت و این شرکت تمام تلاش خود را در جهت رسیدگی ، رفع ابهام یا نگرانی شما بکار خواهد گرفت.