> ماموریت ها و خط مشی ها

 ماموریت اصلی شرکت بازرسی پارس گواه(PARS Cert. Co) کنترل، بازرسی و  گواهی  محصولات  ارگانیک، طبیعی و گلوبال گپ در جهت نیل به "سلامتی پایدار در ایران بزرگ" است.
برای انجام این مهم و خدمت رسانی در شآن  ایران بزرگ شرکت بازرسی پارس گواه (PARS‌‌‌ Cert. Co) برنامه  کاری خود را در مقیاس بین الملل تعریف کرده است ، تمامی الزامات ملی و بین المللی را  رعایت  نموده و چشم انداز و خط مشی های خود را نیز بر این اساس تبیین نموده است.