- تاریخچه

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) از بخش های مدیریتی و فنی متشکل است که کلیه مدیران و پرسنل آن دارای سابقه و تجارب گسترده  ملی و بین المللی در زمینه شرح موضوع فعالیت شرکت در زمینه کنترل ، بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک  و محصولات‌ عملیات خوب کشاورزی‌ (ایران گپ - Global GAP ) می باشند. اجرای پروژه های ملی در چندین استان کشور پهناور ایران و همکاری مستمر با مراجع ذیصلاح مربوطه بالاخص وزارت محترم جهاد کشاورزی که همچنان نیز در حال انجام است، بخشی از سابقه عملیاتی شرکت می باشد و همکاریهای انجام گرفته در زمینه های آموزشی، بازرسی و گواهی با شرکتهای فعال بین الملل نیز بخشی دیگر از سابقه کاری تخصصی بانجام رسیده می باشد.