> معرفی

شرکت بازرسی پارس گواه (PARS Cert. Co) با گردهم آوردن گروهی از متخصصین ملی و بین المللی -دارای حدود یک دهه تجارب حرفه ای- در زمینه های کنترل ، بازرسی و صدور گواهی نامه محصولات ارگانیک-سالم ،  توانسته است شرایطی ویژه برای ارائه خدمات تخصصی در محیطی مملو از اعتماد متقابل بین کلیه طرفین از تولیدکننده تا مصرف کننده را ایجاد نماید.